လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

၂၀၁၂ လှူဒါန်းမှုများ

25

Nov

2012

မူလတန်းကျောင်း လှူဒါန်းခြင်း

ကျွန်ပ်တို့၏ ဒုတိယမြောက်မူလတန်းကျောင်းအား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သမန်းကြီးကျေးရွာတွင် ကလေးများအတွက် နေရာကျယ်ဝန်းပြီး လုံခြုံမှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆောက်ထားပါသည်။