လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

၂၀၁၀ လှူဒါန်းမှုများ

1

Oct

2010

မူလတန်းကျောင်း လှူဒါန်းခြင်း

ကျွန်ပ်တို့၏ပထမဦးဆုံးမူလတန်းကျောင်းသည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရှမ်းကွင်းကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်ထားပြီး၊ ကလေးများ လုံခြုံစေရန်နှင့် ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ရန်