လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

အများပြည်သူသုံး အိမ်သာလှူဒါန်းခြင်း

အများပြည်သူသုံး အိမ်သာလှူဒါန်းခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းဝမြု့တွင် အများပြည်သူသုံး အိမ်သာကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။