လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

အဝတ်အစားလှူဒါန်းခြင်း

အဝတ်အစားလှူဒါန်းခြင်း

မြန်မာခရစ်ယာန် မျက်မမြင်စောင့်ရှောက်မှုအသင်း/၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလာ (၁၉)ရက်၊ သောကြောနေ့
ကလေးငယ်များအတွက် ကျောင်းဝတ်စုံများနှင့် ကျောင်းဝင်ကြေးများကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။