လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

မူလတန်းကျောင်း လှူဒါန်းခြင်း

မူလတန်းကျောင်း လှူဒါန်းခြင်း

ကျွန်ပ်တို့၏ ဒုတိယမြောက်မူလတန်းကျောင်းအား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သမန်းကြီးကျေးရွာတွင် ကလေးများအတွက် နေရာကျယ်ဝန်းပြီး လုံခြုံမှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ယခုဒုတိယမြောက် စီမံကိန်းသည် လည်း ဒေသခံအလုပ်သမားများ နှင့် ဒေသန္တရနည်းပညာများ တိုးတက်စေရန် ရည်ရယ်သော စံမံကိန်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုဆောက်လုပ်သော နည်းပညာသည်လည်း သဘာဝအလင်းရောင်ရရန်နှင့် ငလျှင်ဒဏ်ကို ပိုမိုခံနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီးဆောက်လုပ်ထားသော ဒေသန္တရနည်းပညာများဖြစ်သည်။