လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

မူလတန်းကျောင်း လှူဒါန်းခြင်း

မူလတန်းကျောင်း လှူဒါန်းခြင်း

ကျွန်ပ်တို့၏ပထမဦးဆုံးမူလတန်းကျောင်းသည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရှမ်းကွင်းကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်ထားပြီး၊ ကလေးများ လုံခြုံစေရန်နှင့် ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ရန် အခန်းများကို လှလှပပနှင့် နံရံများကို မြင့်မြင့်မားမား ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ တည်ဆောက်ထားသည်။ အဆောက်အဦကိုဆောက်လုပ်ရာတွင် အခန်းတွင်း သဘာဝအလင်းရောင်ရရန်နှင့် ငလျှင်ဒဏ်ကိုပိုမိုခံနိုင်စေသည့် ဒေသန္တရနည်းပညာဖြင့် တည်ထွင်ဆန်းသစ်မှုကို အောင်မြင်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆောက်ထားပါသည်။