လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

လှူဒါန်းမှုများ

လှူဒါန်းမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောင်းဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ပိုမို ကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
Our synopsis
ကွန်ပ်တို့၏ပညာရေးသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။ ဧရာ၀တီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည် မုန်းတိုင်းများ မကြာခဏဆိုသလို ကြုံတွေ့ရပြီး ကျောင်းအုပ်ဆရာ/ ဆရာမကြီး များသည် ကျောင်းများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် (သို့) အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်ရန် ဘတ်ဂျတ်လုံလောက်စွာ မရှိကြပါ။ ရပ်ရွာလူထုသည်လည်း ဝင်ငွေအလွန်နည်းပါးသောကြောင့် ကျောင်းကောင်းကောင်း ပြန်ဆောက်ရန်အတွက် ငွေကြေးမတက်နိုင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် ကလေးငယ်များ ကျောင်း၌ စာပုံမှန် သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် မူလတန်းကျောင်းစီမံကိန်းကို ကျွန်တော်တို့လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ နေရာသုံးနေရာအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ကျောင်းအဆောက်အဦများကို ကျွန်တော်တို့ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။

2010

လှူဒါန်းမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2010ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း (၁) ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2012

လှူဒါန်းမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2012 ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း (၁) ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2015

လှူဒါန်းမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2015ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း (၂) ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2016

လှူဒါန်းမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2016ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း (၂) ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2017

လှူဒါန်းမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2017ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း (၄) ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2018

လှူဒါန်းမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2018ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း (၂) ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2019

လှူဒါန်းမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2019ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း () ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2020

လှူဒါန်းမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2020ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း () ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။