လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

မြန်မာနိုင်ငံသားများ VISA မလိုပဲ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သော နိုင်ငံများ

code - 200325

BRUNEI

ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၁၄) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

CAMBODIA

ကမ္ဘောဒီယား နိုင်ငံတွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၁၄) ရက်တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

DOMINICA

ဒီမိုနီကာ နိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၂၁) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

ECUADOR

အီကွေဒေါ နိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၉၀) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

HAITI

ဟေတီ နိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၉၀) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

INDONESIA

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၃၀) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

LAOS

လာအို နိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၁၄) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

MALDIVES

မော်(လ်)ဒီး(စ်) နိုင်ငံတွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၃၀) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

MICRONESIA

မိုက်ခရိုနီးရှား နိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၃၀) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

PHILIPPINES

ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၃၀) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

SAINT VINCENT & THE GRENADINES

စင့်ဗင်းဇင့် နှင့် ဂရင်နာဒိုင်း နိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၁) လ တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

SINGAPORE

စင်္ကာပူနိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၃၀) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

THAILAND

ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၁၄) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။

 

VIETNAM

ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ တွင် Visa မလိုအပ်ပဲ (၃၀) ရက် တိတိ လည်ပတ်လို့ရပါသည်။